LANGUAGE : ENGLISH

CNG چیست

نوشته شده توسط Super User on . Posted in Uncategorised

CNG ، مخفف كلمه «Compressed Natural Gas » به معناي گاز طبيعي فشرده است كه به طور عمده از متان تشكيل شده است و داراي مقادير ناچيز اتان، پروپان، بوتان و پنتان است كه پس از طي مراحلي با فشار 200 بار( 3000psi  )در داخل سيلند خودرو تزريق و ذخيره مي‌شود.